Startpagina

Welkom

Overlijden mevrouw De Vries:

In verband met het overlijden van mevrouw De Vries vindt u hieronder een link naar het online condoleanceregister en een link naar de rouwdienst.
 

De kerkdiensten voor de komende periode:

Doordat de volledige groepen worden uitgenodigd willen wij u extra aandacht vragen om ook in de kerkbanken 1,5 meter onderlinge afstand te hanteren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn op naar de betreffende dienst te komen, dient u zich hiervoor af te melden, zodat de covid-commissie de vrijgekomen zitplaatsen weer kan indelen. Graag ook melden als u onderling gewisseld hebt, hiervoor moet wel de gezinsgrootte gelijk of kleiner zijn. Doorgeven kan bij voorkeur via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ouderling R.A. Vogel  / J.P. Sterrenburg.
 
 
D.V. woensdag 1-9-2021 worden verwacht:
Avond 19:30 : Middels aanmelding
 
D.V. zondag 5-9-2021 worden verwacht:
Ochtend 9:30 : Groep B
Middag 14:30 : Groep C
Avond 18:00  : Groep A
 
D.V. zondag 12-9-2021 worden verwacht:
Ochtend 9:30 : Groep B
Middag 14:30 : Alleen voor genodigden
Avond 18:00  : Groep C
 
D.V. zondag 19-9-2021 worden verwacht:
Ochtend 9:30 : Groep A
Avond 18:00  : Groep B
 
Zie voor verdere groepsuitnodigingen de laatste kerkbode
 
 
Kinderoppas,
In de morgen en middag diensten is er kinderoppas.
 
Houd u aan de regels!
U blijft thuis als u verkouden bent of anderszins zich niet helemaal lekker voelt;
U houdt minstens anderhalve meter afstand tot degenen die niet tot uw huishouden behoren;
U ontsmet uw handen bij binnenkomst van het kerkgebouw;
U neemt de aanwijzingen van de broeders van de kerkvoogdij stipt in acht.
 
 
 

Fijn dat we elkaar via deze site ontmoeten. Graag stellen wij ons aan u, aan jou voor. De gemeente aan de Nassaustraat 4 vormt een groep mensen van ongeveer 470 leden die samen een chris­telijke gemeente vormen. Mensen van alle leeftijden die twee keer op zondag en ook doordeweeks bij elkaar komen. 

Waarom doen we dat eigenlijk? Om daar naar de Bijbel te luisteren en ervan te leren. De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is het Woord van God. Elke dienst wordt een gedeelte van de Bijbel uitgelegd en wordt duidelijk gemaakt wat dit gedeelte ons persoonlijk heeft te zeggen. Er wordt gebeden. We bidden voor elkaars zor­gen en noden, maar dragen ook die van anderen aan God op. Daar­naast wordt er gezon­gen. In de diensten gebruiken we daarvoor de Psalmen. Dat zijn de liederen die God Zelf ons heeft gegeven.

Wie is God?

Hij is de Schepper van de aarde en het heelal. Alle dingen zijn door Hem gemaakt. Hij be­stuurt en regeert de hele wereld. Let eens op de pracht van de zon en maan. Kijk eens naar de on­eindige hoeveelheid sterren bij een heldere nacht. Let op de wisselende luchten: mor­gen­rood, een vriendelijk schitterende blauwe lucht of een dreigende onweersbui. Let op de wind, waarop vogels zweven. Let op de mist, regen, hagel of sneeuw. Kijk eens naar het fun­c­tio­neren van het menselijke lichaam. Geen mens kan al dat moois gemaakt hebben. Wij weten heel zeker én geloven dat deze God, Schepper is van u en ons leven! Omdat God onze Schepper is, wil Hij dat wij Hem liefhebben en voor Hem leven. Niemand kan zeggen dat Hij nooit iets van God heeft gemerkt. Wel zullen we Hem nooit echt leren kennen, als wij niet zoeken. Na dit leven moeten wij eenmaal aan Hem verantwoording afleggen over alles wat wij gedaan, gezegd en gedacht hebben.

U/jij kan tegenwerpen: ‘Als God deze wereld heeft geschapen en Hij liefdevol en almachtig, is, waarom is er dan zoveel leed en verdriet in de wereld?’ In de Bijbel wordt ons het ant­woord gegeven. Al helemaal aan het begin van de geschiedenis keerde de eerste mensen­paar, Adam en Eva, zich van God af. Alle leed in de wereld is daarvan het gevolg. Helemaal be­grijpen, kunnen wij nooit waarom God niet heeft verhinderd dat Adam en Eva zich van Hem afkeerden. Wie dat wel probeert, wil eigenlijk als heel klein schepsel boven God de Schepper gaan staan.

Wat veel belangrijker is, dat God verloren mensen naar Zich toe trekt. Hij heeft Zijn Zoon gezonden. Jezus Christus, de enige Zoon van God, is in plaats gestorven. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij in plaats van anderen de toorn van God over de zonden op Zich genomen. Wie daarover nadenkt, voelt verwondering bij Zich opkomen. Zonder dat wij er een verkla­ring voor kunnen geven, maakt God zondaren zalig en schenkt Hij hen onverdiend het eeuwige leven.

Jezus Christus, Gods Zoon, is opgestaan uit de doden en naar de hemel gegaan. Vanuit de hemel regeert Hij de wereld en beschermt Hij Zijn kerk. Door de Heilige Geest worden mensen vernieuwd gaan zij leven tot eer van de levende God. Als dat met ons gebeurt, dienen wij God niet uit dwang, maar uit liefde. Dan vinden we niet tot God te veel van ons vraagt, maar moeten we nog van onszelf zeggen dat wij nog meer voor Hem zouden moeten leven.

Waar vinden we God?

Iedereen voelt aan dat er meer is dan de dingen die wij kunnen zien. Dan komt omdat wij mensen door God zijn geschapen. Ieder mens vult zijn leven op een bepaalde manier in, heeft bepaalde opvattingen, normen en waarden. Alleen als wij leven tot eer van God onze Schepper, leven wij echt zoals de bedoeling is. Wie God echt is, kunnen wij alleen weten uit de Bijbel. Als we los van de Bijbel een voorstelling maken van God, zitten wij er altijd naast. Wie God echt wil leren kennen, moet dan ook de Bijbel biddend gaan lezen. Daar lezen we dat God mensen zoekt. Als dat niet waar was, zo niemand Hem ooit vinden of gevonden hebben. Dan zou al het zoeken van mensen op niets uitlopen. Elke ware christen zal dan ook erkennen. God heeft mij gezocht en mij gevonden. Dat geldt voor iemand die een christelijke opvoeding ontving niet minder dan voor iemand bij wie dat niet het geval was.

De Bijbel, het Woord van God, is weliswaar geschreven door mensen, maar de mensen die de Bijbel hebben geschreven werden op heel bijzondere wijze geleid door de Heilige Geest. Wij noemen dat inspiratie. De woorden die zij neer hebben geschreven, zijn daarom de woorden van God. Op de Bijbel en de Bijbelse boodschap kunnen we absoluut aan. Wat in de Bijbel staat, is waar. Er wordt wel eens gezegd: ‘Bewijs eens dat de Bijbel waar is?’ We kunnen het ook omkeren: ‘Bewijs eens dat de Bijbel niet waar is?’ Dat laatste is nog nooit iemand wer­ke­lijk gelukt. Op allerlei manieren kan je bemerken dat de boodschap van de Bijbel waar is. Vooral is dat echter het geval als je vrede met God vindt door Jezus Christus. Dat weet je niet alleen dat God bestaat, maar ook dat Hij het recht had je voor eeuwig verloren te laten gaan. Het grote wonder is dat je mag weten dat je zonden je zijn vergeven en dat je hier al de hemelse vreugde in je hart ervaart. Onrustig is het hart van ieder mens, totdat het deze rust in God vindt.


Waar ontmoeten we God?

God wijst ons in de Bijbel op het samenkomen als gemeente (in de kerk) als de plaats om Hem te ont­moeten en een band te krijgen aan mensen die God willen dienen. Veel mensen doen dit niet (meer). Zij hebben God niet nodig. Zij verontschuldigen zich soms door te zeggen dat ze God veel dichterbij voelen in de natuur dan in de kerk. Echter, wie God echt is, weet je alleen vanuit de Bijbel en de Bijbel wordt uitgelegd in de kerk. Als je God echt lief krijgt, krijg je ook behoefte met anderen die daarvan weten en daaruit leven over te spreken. Dan krijgt je een band aan mensen die weten: ‘Ik heb God gekregen, terwijl dat eerst niet het geval was. Ik heb Hem lief, omdat dat Hij mij eerst heeft liefgehad.

Er wordt ook wel gezegd: ‘’de mensen in de kerk voelen zich beter dan andere mensen!’ als dat zo is, hebben deze kerkmensen zelf de Bijbel niet goed begrepen. Daar lezen wij juist dat wij al­le­maal zondaren zijn of wij naar de kerk gaan of niet. Voor iedereen is bekering nodig. Voor ie­der­een is het nodig dat zijn of haar zonden worden vergeven. Een echte christen voelt zich niet beter dan mensen die niet naar de kerk gaan en toch is hij anders. Hij leeft tot eer van God, omdat God Zijn liefde in zijn hart heeft uitgestort. Een echte christen wil anderen voor Christus winnen en tot Christus leiden, al moet hij zeggen dat hij dat altijd nog meer heel gebrekkig doet.


Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten?

Iedere zondag om 9:00 uur en 17:30 uur gaan bij ons de deuren open voor iedereen. De dien­sten beginnen dan om 9:30 uur en 18.00 uur. Kom eens langs (voor kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche tijdens de morgendienst. Doordeweekse diensten beginnen om 19.30 uur. Behalve op deze website en in onze kerkbode kunt u in plaatselijke kranten vinden, wanneer de diensten worden gehouden. Iedereen is altijd hartelijk welkom. Wilt u meer weten, laat het ons dan weten!

 

ANBI-Informatie

 

 
Tuesday the 28th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.