Startpagina

Corona virus

 

Update zaterdag 08-08-2020 09:00 uur

Op 6 augustus is de nieuwe geluid- en beeldstreamer opgeleverd en kunnen we meeluisteren én meekijken via Kerkdienstluisteren.nl.

Momenteel spelen er nog een paar problemen, die opgepakt gaan worden.

1. Het wegschrijven van de opname ná de dienst gaat niet altijd goed. Het kan helaas dus voorkomen dat ná de dienst géén opname beschikbaar is.

2. Het geluid en beeld lopen nog niet 100% gelijk. Ook dit wordt nog opgelost.

Het meeluisteren of meekijken doet u vanaf de pagina "Meeluisteren/Meekijken".

 

Update zaterdag 04-07-2020 10:30 uur

De kerkenraad heeft zich in een extra vergadering op vrijdag 3 juli jl. gebogen ove het al dan niet kunnen zingen tijdens de kerkdiensten. Gelet op de lokale omstandigheden acht de kerkenraad het veilig om op een ingetogen wijze te zingen. Meer hierover kunt u teruglezen in de kerkbode van DV vrijdag 10 juli.

 

Update vrijdag 12-06-2020 20:00 uur

 

De website is uitgebreid met 2 nieuwe pagina's:1. COVID-19 protocol. Hier staat nu een concept van het protocol, wat op dit moment ook wordt toegepast tijdens de kerkdiensten.

 

2. Preekvragen. Deze pagina bevat de vragen die door prekdianten worden aangeleverd ten behoeve van nabespreking na de kerkdienst.

 

Update vrijdag 29-05-2020 20:00 uur

Afgelopen donderdag is Wesotronic bij de geluidsinstallatie geweest, omdat er recent meldingen kwamen dat de kerktelefoon en scannerluisteraars ervoeren dat het signaal soms even wegviel of het geluid (te) zacht was. De geluidsinstallatie is nagekeken en de basisinstelling van het geluid is harder gezet.

Ook is er op de webpagina van ZS Samuel nog een link naar een kleurplaat en puzzel toegevoegd, naast de reeds aanwezige link naar de Bijbelstudie.

 

Update zaterdag 23-05-2020 20:00 uur

Er zijn een aantal vragen op de website geplaatst, welke behoren bij de kerkdienst van DV Zondagochtend 24-05-2020. Deze vragen vindt u op de pagina waar u meeluistert of -kijkt.

 

Update zaterdag 16-05-2020 21:15 uur

Door de leiding van zondagsschool Samuël is er een bijbelstudie gemaakt, met als thema "Hemelvaart". Deze Bijbelstudie is in principe bedoeld voor de oudere kinderen van de zondagsschool en voor de jongeren van de JV -16. Deze Bijbelstudie kunt u hier downloaden.

Tevens zijn er een aantal vragen op de website geplaatst, welke behoren bij de kerkdienst van DV zondag 17-05-2020. Deze vragen vindt u op de pagina waar u meeluistert of -kijkt.

 

Update zaterdag 09-05-2020 21:15 uur

De beeldpositie van de camera is nu vastgesteld. Ook is de activiteiten-agenda weer aangevuld met een nieuwe week.

 

Update zaterdag 25-04-2020 19:45 uur

De beeldpositie van de camera is verder naar achteren geplaatst, omdat de predikant erg ingezoomd in beeld werd gebracht. Komende week wordt deze positie weer geëvalueerd. Wanneer blijkt dat de predikant nu te slecht zichtbaar is, wordt de camera weer dichterbij geplaatst.

 

Update zaterdag 11-04-2020 11:15 uur

Op de pagina's waarop u kunt meekijken en meeluisteren is nu ook een Ideal link toegevoegd.

 

Update zaterdag 11-04-2020 09:10 uur

DV zondag 1e Paasdag wordt er om 14.00 een Paasviering uitgezonden door een meester en juf van de zondagsschool. In principe is dit eenmalig. Het is te beluisteren en mee te kijken via de site van onze kerk. Als leiding van de zondagsschool hopen we hiermee verbonden te zijn met uw kind(eren), al is het op afstand. Het paasliederenblad zal hierbij gebruikt worden. Een gezegend Paasfeest toegewenst.

 

Update vrijdag 10-04-2020 16:55 uur

De geluidsstreamer van Kerkdienstgemist is defect. Per direct zenden wij dus niet meer via kerkdienstgemist uit, aangezien we dit op korte termijn al wilden gaan beëindigen. Via deze streamer liep echter ook de geluidsstream voor de videoverbinding. Tijdens de collectezang vanmorgen is er nog wel een aanpassing van de geluidsinput gedaan, maar vanmiddag is er een vervangende oplossing geplaatst, waardoor het geluid nu weer goed in de videostream binnenkomt.

Wel kan het zijn dat het geluid misschien nog iets te hard binnenkomt. Dit proberen we dan tijdens momenten van zang nog iets te corrigeren, zodat dit het luisteren tijdens de preek niet meer zal hinderen.

 

Update zaterdag 11-04-2020 09:10 uur

DV zondag 1e Paasdag wordt er om 14.00 een Paasviering uitgezonden door een meester en juf van de zondagsschool. In principe is dit eenmalig. Het is te beluisteren en mee te kijken via de site van onze kerk. Als leiding van de zondagsschool hopen we hiermee verbonden te zijn met uw kind(eren), al is het op afstand. Het paasliederenblad zal hierbij gebruikt worden. Een gezegend Paasfeest toegewenst.

 

Update vrijdag 10-04-2020 16:55 uur

De geluidsstreamer van Kerkdienstgemist is defect. Per direct zenden wij dus niet meer via kerkdienstgemist uit, aangezien we dit op korte termijn al wilden gaan beëindigen. Via deze streamer liep echter ook de geluidsstream voor de videoverbinding. Tijdens de collectezang vanmorgen is er nog wel een aanpassing van de geluidsinput gedaan, maar vanmiddag is er een vervangende oplossing geplaatst, waardoor het geluid nu weer goed in de videostream binnenkomt.

Wel kan het zijn dat het geluid misschien nog iets te hard binnenkomt. Dit proberen we dan tijdens momenten van zang nog iets te corrigeren, zodat dit het luisteren tijdens de preek niet meer zal hinderen.

 

Update vrijdag 10-04-2020 09:55 uur

Een geluidsstreamer geeft problemen. Hierdoor is de geluidskwaliteit heel slecht. Wij adviseren om over te schakelen naar kerkdienstluisteren, voor deze dienst. U kunt meeluisteren via de menu keuze Meeluisteren, rechts op deze website.

 

Update zaterdag 04-04-2020 16:50 uur

De webcam is dichterbij geplaatst. De predikant was qua hoogte wel beter te zien, maar nog iets te ver weg. Dit is aangepast.

Update dinsdag 31-03-2020 22:05 uur

De webcam is verplaatst, zodat de predikant nu beter in beeld is.

 

Update vrijdag 27-03-2020 20:25 uur

De site is aangepast, zodat in het menu nu ook direct kan worden gekozen voor Zondagsschool Samuel. Hier vindt u tips en sites terug, waarmee u in deze tijd toch samen met uw kind(eren) rondom het Woord bezig kunt zijn.

 

Update maandag 23-03-2020 21:15 uur

De site is aangepast, zodat in het menu nu ook direct kan worden gekozen voor 'meeluisteren' en 'meekijken'. Ook is er een speciale pagina gemaakt voor de activiteiten die worden opgestart ten tijde van de Corona-crisis. Deze pagina vindt u rechts onder het kopje 'Actueel'.

 

Update maandag 23-03-2020 20:30 uur

Gisteren, zondag 22-03-2020, mochten we middels onze livestream over de 2 diensten gemiddeld ca 70 streams bedienen. We zien een reductie in het aantal luisteraars via Kerkdienstgemist.nl. Wat echter wel opvalt is dat er nog steeds fors gedownload wordt via Kerkdienstgemist.nl. Omdat dit ook via Kerkdienstluisteren.nl mogelijk is, is vanavond de download-optie bij Kerkdienstgemist uitgezet. 

 

Update zaterdag 21-03-2020 19:30 uur

De livestream is gereed!

 

Thuis meeluisteren en meekijken kunt u als volgt:
Wilt u meeluisteren, gebruikt u dan bij voorkeur deze link: NIEUW: Kerkdiensten beluisterenMocht deze link niet werken, dan kunt u deze link gebruiken: OUD: Live uitzending
 
Wilt u meekijken, dan kunt u deze link gebruiken: Meekijken.
Voor het meekijken wordt gebruik gemaakt van youtube. Wanneer uw internetprovider dit blokkeert, dan is meekijken niet mogelijk!
 

Digitaal collecteren

Nu de kerkdiensten alleen nog maar 'op afstand' worden bezocht, levert dit voor de kerkvoogdij en diaconie extra uitdagingen op. Niet alleen worden er extra kosten gemaakt om kerkdiensten op afstand mogelijk te maken en te houden, ook de collecte-opbrengsten worden gemist.

Mogen we een beroep op u doen dat u ons niet alleen via deze digitale weg bezoekt, maar ons ook van de benodigde middelen wilt voorzien?

De nummers zijn:

Kerkvoogdij NL43 RABO 0395 0708 72
Diaconie NL78 RABO 0395 0350 31

Een aanvraag voor een digitale collecte-app loopt. De kerkvoogdij hoopt deze vóór zondag 29-03-2020 operationeel te hebben.

 

Update vrijdag 20-03-2020 19:40 uur

Een eerste versie van de livestream is gerealiseerd. De geluidskwaliteit is nu goed. Het beeld is nu nog (te) ver weg. We hopen dat de bestelde webcam morgen binnenkomt, zodat het beeld de predikant beter in beeld kan brengen.  

Thuis meeluisteren en meekijken kunt u dus als volgt:
Wilt u meeluisteren, gebruikt u dan bij voorkeur deze link: NIEUW: Kerkdiensten beluisteren. Mocht deze link niet werken, dan kunt u deze link gebruiken: OUD: Live uitzending
 
Wilt u meekijken, dan kunt u deze link gebruiken: Meekijken.
Voor het meekijken wordt gebruik gemaakt van youtube. Wanneer uw internetprovider dit blokkeert, dan is meekijken niet mogelijk!

 

 

Update vrijdag 20-03-2020 14:00 uur

Op verzoek van de kerkenraad streeft de kerkvoogdij er naar, om vanaf DV zondag 22-03-2020 ook diensten met een video-livestream uit te zenden. Omdat webcam's als gevolg van het vele thuiswerken overal uitverkocht zijn, is dit nog niet helemaal zeker. Wij houden u middels deze pagina hiervan op de hoogte.

 

Update zaterdag 14-03-2020 22:00 uur

Zojuist is een derde meeluister-mogelijkheid operationeel gebracht. Dit is een mogelijkheid, voor als de eerste twee opties door drukte overbelast uitvallen.

Thuis meeluisteren kunt u dus als volgt:
Het geniet de voorkeur om mee te luisteren middels de NIEUWE leverancier. Hiervoor gebuikt u deze link: NIEUW: Kerkdiensten beluisteren
 
Mocht deze dienst overbelast zijn en u daardoor niet kunnen meeluisteren, dan kunt u gebruik maken van de link van de oude leverancier, Hiervoor gebruikt u deze link: OUD: Live uitzending

 

Tenslotte kunt u de derde optie bereiken via deze link: Alternatief.
Het kan zijn dat de kwaliteit van deze verbinding iets anders zal zijn.

 

Update zaterdag 14-03-2020 10:17 uur

Inmiddels is bekend dat beide predikanten die D.V. zondag 15-03 hopen voor te gaan, allebei 2 preekbeurten achter elkaar zullen houden.

 

Update zaterdag 14-03-2020 10:05 uur

Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing adviezen en maatregelen uitgevaardigd. Deze raken ook de kerken en daardoor onze gemeente.

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die oudtestamentisch genomen werden in het geval er sprake was van melaatsheid en aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan.

 
Afgezien van de verantwoordelijkheid die elk gemeentelid in dezen zelfstandig heeft, geven de colleges van de gemeente u het advies zich te houden aan de volgende dringende richtlijnen:
 1. Gemeenteleden die verkoudheidsklachten hebben dienen thuis te blijven en kunnen mee luisteren via de kerktelefoon of andere internet- of audioverbinding.
 2. Dit geldt ook voor kwetsbare gemeenteleden (zoals ouderen en zieken).
 3. Kerkgangers dienen zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de kerkzaal.
 4. Het is de bedoeling om D.V. zondag 4 kerkdiensten te beleggen, de eerste om 9.00 uur, de tweede om 11.00 uur, de derde om 16.00 uur en de vierde om 18.00 uur. In deze diensten zal de predikant twee diensten achter elkaar vervullen of een van de twee diensten zal een leesdienst zijn. De eerste dienst van zondag 15 maart zal een doopdienst zijn. Wie wanneer verwacht wordt in het kerkgebouw, kunt u lezen in de indeling aan het einde van dit bericht. Dit betekent dat een ieder een dienst in de kerk kan meemaken, de andere dienst dient men thuis mee te luisteren.
 5. Er is bij de diensten geen kinderoppas.
 6. Er is geen zondagsschool.
 7. Er is geen JV/preekbespreking.
 8. Het hygiëne protocol blijft van kracht.
 9. De collectes zijn aan de uitgang.
 10. Als blijkt dat er toch meer dan 100 kerkgangers zijn gekomen, dan dienen de laatsten naar huis te gaan en mee te luisteren via de media.
 11. Om te voorkomen dat teveel mensen zich tegelijk in de hal van de kerk bevinden, dient u niet te vroeg voor de tweede of vierde dienst aanwezig te zijn. Het is de bedoeling dat men elkaar niet ontmoet op het kerkplein.
De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor God te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen. Woensdag 11 maart was er de landelijke biddag voor gewas en arbeid. Laat in de gemeentelijke samenkomsten verootmoediging en voorbede een nadrukkelijke plaats hebben, waarbij we in het bijzonder denken aan onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.
 
Verdere informatie is te raadplegen op verschillende websites:
 
 
Indeling voor de diensten
 
Dienst 1:
gemeenteleden uit Alblasserdam, Goudriaan, Gorinchem, Sliedrecht, Botenwerf, Dreef, Drijverschuit, Houting, Hendrick Avercampstraat, Lijnbaan, P. de Hooghstraat, Rembrandtstraat, Rembrandthof, Ruysdaelstraat en Zalm.
 
Dienst 2:
gemeenteleden uit de volgende straten: Akkerstraat, Hofweerstraat, Kon. Julianastraat, Nassaustraat, Pr. Bernhardstraat, Pr. Irenestraat, Pr. Marijkestraat, W. de Zwijgerstraat, Pr. Margrietstraat, Weteringstraat, Parallelweg.
 
Dienst 3:
gemeenteleden uit de volgende straten: Rivierdijk, Kromme Gat en de plaatsen Giessenburg, Schelluinen en Sleeuwijk.
 
Dienst 4:
gemeenteleden uit de straten: Gr. Adolfstraat, de Buurt, Fr. Halsstraat, Gr. Lodewijkstraat, Paulus Potterstraat, Jul. van Stolbergstraat, Kon. Wilhelminalaan en uit Giessendam-Neder Hardinxveld.
 
Het is de bedoeling dat men zich houdt aan bovenstaande indeling. Voor eventuele stelletjes als mede die ouder die nu thuis op kind(eren) moet passen, wordt een uitzondering gemaakt.
 
Thuis meeluisteren:
Het geniet de voorkeur om mee te luisteren middels de NIEUWE leverancier. Hiervoor gebuikt u deze link: NIEUW: Kerkdiensten beluisteren
 
Mocht deze dienst overbelast zijn en u daardoor niet kunnen meeluisteren, dan kunt u gebruik maken van de link van de oude leverancier, Hiervoor gebruikt u deze link OUD: Live uitzending
 
Er bestaat een kans dat, door de enorme groei van het aantal luisteraars wat in heel Nederland gaat meeluisteren, de diensten niet te beluisteren zijn. Door beide leveranciers wordt op dit moment nog hard gewerkt aan capaciteitsvergroting. Doordat de verwachte groei in luisteraars wordt geschat tussen de 1000% en 2000% is er een kans dat de servers overbelast raken. 
Mede om die reden wordt door de kerkvoogdij ook gewerkt aan een eventueel extra alternatief. Mocht dat alternatief vóór Zondag 15-03 beschikbaar komen, dan kunt u deze mogelijkheid ook op deze pagina terugvinden. 
 
Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw wijkouderling of de scriba.
Weet u niet wie uw wijkouderling is? Klik dan HIER
Namens kerkenraad, kerkvoogdij, notabelen en kosters.
S. van Helden, scriba

 

Update 14-03-2020 09:00 uur

Gisteravond heeft er een brede vergadering plaats gevonden van kerkenraad, kerkvoogdij, notabelen en (hulp)kosters, om ons te beraden op de ontstane situatie. De daarin genomen beslissingen zult u zo spoedig mogelijk op deze pagina terugvinden.

De Kerkvoogdij

 

Update vrijdag 13-03-2020 09:45 uur

Op dit moment is het nog onduidelijk of en op welke wijze kerkdiensten gehouden zullen worden, gelet op het verbod om samenkomsten met 100 personen of meer te beleggen. DV Zaterdagochtend 14-03-2020 zal hierover meer bekend worden. Houdt hiervoor ook deze website in de gaten! Hier zal worden vermeld hoe DV zondag de diensten zullen verlopen.

De Kerkvoogdij

Sunday the 27th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.