Kerkvoogdij

Voor zover de financiële belangen niet van diaconale aard zijn, behoort de zorg voor deze zaken toe aan de kerkvoogdij.

De kerkvoogdij bestaat uit de volgende personen:

S. van Helden Voorzitter
M.A. Verschoor Secretaris
G. Vos Penningmeester
B. den Dunnen Lid (specialisatie: buitenzijde gebouwen en terreinen)
C. den Besten Lid (specialisatie: binnenzijde gebouwen)

 

Het toezicht op de kerkvoogdij wordt uitgeoefend door het college van notabelen.

Het college van notabelen bestaat uit de volgende personen:

M. Twigt Voorzitter
W. de Groot Secretaris
C. Vogel jr Lid

 

 

ANBI-Informatie

De ANBI-verklaring van de kerkvoogdij kunt u HIER lezen.

 

Tuesday the 28th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.