Catechisatie lesstof

Indeling Cathechese Boven-Hardinxveld 2020-2021

Groep 1. 12-14 jaar.
Catechese van 18.30-19.20 uur.
Methode: Leer mij deel 3

14-09-2020 les 1. Over “ VERLATEN ”. Bijbelstudie over: 'Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen' (2 Timotheüs 4:10) En de zinssnede uit het doopformulier: De wereld verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuwe Godzalig leven wandelen.
21-09-2020 les 2. Jij en de heilige wet van God! Lezen: Exodus 20:1-21. Leren: 2 Timotheüs 4:10
28-09-2020 les 3. Jij en het 3e gebod van God. Lezen/maken les 33. Leren Matth. 22:37-40
05-10-2020 les 4. Jij en het 4e gebod van God. Lezen/maken: les 34. Leren: 3e gebod
12-10-2020 les 5. Jij en het 5e gebod van God. Lezen/maken: les 35. Leren: 4e gebod
26-10-2020 les 6. Jij en het 6e gebod van God. Lezen/maken: les 36. Leren: 5e gebod
09-11-2020 les 7. Jij en het 7e gebod van God. Lezen/maken: les 37. Leren: 6e gebod
16-11-2020 les 8. Jij en het 7e gebod van God. Leren: 1 Korinthe 6:19
23-11 2020 les 9. Jij en het 7e gebod van God. Leren: Vr/Antw. 109 van de HC
30-11-2020 les 10. Jij en het 8e gebod. Lezen/maken: les 38. Vr/Antw. 108 HC
07-11-2020 les 11. Jij en het 9e gebod van God. Lezen/maken: les 39. Leren: Vr/Antw. 111 HC
14-12-2020 les 12. Jij en het 10e gebod van God. Lezen/maken: Les 40. Leren: Luk. 6:37
04-01-2021 les 13. Jij en het gebed tot God. Lezen/maken: Les 41. Leren: 10e gebod
11-01-2021 les 14. Jij en het heiligen van Gods Naam. Lezen/maken: Les 42. Leren: Vr/Antw. 116 HC
18-01-2021 les 15. Jij en de komst van Gods Koninkrijk. Lezen/maken: Les 43. Leren: Jak. 1:17
25-01-2021 les 16. Jij en Gods wil! Lezen/maken: Les 44. Leren: Vr/Antw. 123 HC
01-02-2021 les 17. Jij en ons dagelijks brood. Lezen/maken: Les 45. Leren: Vr/Antw. 124 HC
08-02-2021 les 18. Jij en vergeving van schulden. Lezen/maken: les 46. Leren: Ps. 55:23
15-02-2021 les 19. Jij en verlossing van verzoeking en de boze Lezen: Les 47. Leren: Vr/Antw. 126 HC
01-03-2021 les 20. Jij en de lofprijzing aan God. Lezen/maken: Les 48. Leren: Het Onze Vader.

 

 

Groep 2. 15-17 jaar.
Catechese van 19.30-20.20 uur.
Methode: Leer mij deel 3

14-09-2020 les 1. Over “ VERLATEN ”. Bijbelstudie over: 'Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen' (2 Timotheüs 4:10) En de zinssnede uit het doopformulier: De wereld verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuwe Godzalig leven wandelen.
21-09-2020 les 2. Jij en de heilige wet van God! Lezen: Exodus 20:1-21. Leren: 2 Timotheüs 4:10
28-09-2020 les 3. Jij en het 9e gebod van God. Lezen/maken les 33. Leren Matth. 22:37-40
05-10-2020 les 4. Jij en het 10e gebod van God. Lezen/maken: les 34. Leren: Luk. 6:37
12-10-2020 les 5. Jij en de wet en de prediking. Lezen/maken: les 35. Leren: 10e gebod
26-10-2020 les 6. Jij en het genadeverbond van God. Lezen/maken: les 36. Leren: Vr/Antw. 115 HC
09-11-2020 les 7. Jij en de genademiddelen van God. Lezen/maken: les 37. Leren: Gen. 17:7
16-11-2020 les 8. Jij en de Heilige Doop van God. Lezen/maken les 38. Leren: 2 Kor. 5:20
23-11 2020 les 9. Jij en de kinderdoop. Lezen/maken: Les 39. Leren: Mark. 10:16
30-11-2020 les 10. Jij en het Heilig Avondmaal. Lezen/maken: les 40. Rom. 6: 3 en 3
07-12-2020 les 11. Jij en het Heilig Avondmaal. Lezen formulier H.A. Leren: Vr/Antw. 81 HC
14-12-2020 les 12. Jij en de noodzaak van het gebed. Lezen/maken: Les 41. Leren: Jak. 1:17
04-01-2021 les 13. Jij en het gebed tot God. Lezen/maken: Les 42. Leren: Vr/Antw. 120 HC
11-01-2021 les 14. Jij en de aanbidding van God. Lezen/maken: Les 43. Leren: Vr/Antw. 116 HC
18-01-2021 les 15. Jij en de komst van Gods Koninkrijk. Lezen/maken: Les 44. Leren: Vr/Antw. 122 HC
25-01-2021 les 16. Jij en Gods wil en genade. Lezen/maken: Les 45. Leren: Vr/Antw. 123 HC
01-02-2021 les 17. Jij en Gods hulp in verzoeking. Lezen/maken: Les 46. Leren: Ps. 55:23
08-02-2021 les 18. Jij en de verhoring va het gebed. Lezen/maken: les 47. Leren: Vr/Antw. 127 HC
15-02-2021 les 19. Jij en het leven van een christen: geloof, gebod, gebed. Lezen/maken: Les 48. Leren: Vr/Antw. 129 HC
01-03-2021 les 20. Eeuwig wel of eeuwig wee. Lezen: Openb. 20. Leren: Het Onze Vader.
 

Groep 3. 18 plus jaar.
Catechese van 20.30-21.30 uur.
Methode: Heidelberger cathechismus

14-09-2020 les 1. Over “ VERLATEN ”. Bijbelstudie over: 'Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen' (2 Timotheüs 4:10) En de zinssnede uit het doopformulier: De wereld verlaten en onze oude natuur doden en in een nieuwe Godzalig leven wandelen.
21-09-2020 les 2. Het Heilig Avondmaal. Lezen: Formulier H.A. Leren: 2 Timotheüs 4:10
28-09-2020 les 3. Het Heilig Avondmaal. Lezen: Zondag 28. Leren: Luk. 22:19-20
05-10-2020 les 4. Het Heilig Avondmaal. Lezen: Zondag 29. Leren: Ex. 12:13
12-10-2020 les 5. Het Heilig Avondmaal. Lezen Zondag 30. Leren: Vr./antw. 81 HC
26-10-2020 les 6. De sleutels van het hemelrijk. Lezen: Zondag 31. Leren: 2 Kor. 5:19-21
09-10-2020 les 7. Goede werken. Lezen: zondag 32. Leren: Gal. 5:22
16-11-2020 les 8. Bekering tot God. Lezen: Zondag 33. Leren: Vr/Antw. 91 HC
23-11 2020 les 9. Bekering tot God. Lezen: 2 Kron. 33:1-20 Leren: Vr./Antw. 88-90 HC
30-11-2020 les 10. De wet van God. Lezen: Vr./Antw. 92-93. Leren: Joël 2:13
07-12-2020 les 11. Het 1e gebod. Lezen: Leren: Matth. 22:38-40
14-12-2020 les 12. Het 2e gebod. Lezen: Zondag 35. Leren: Vr./Antw. 95 HC
04-01-2021 les 13. Het 3e gebod. Lezen: Zondag 36. Leren: Rom. 10: 14-15
11-01-2021 les 14. Het 4e gebod. Lezen: Zondag 38. Leren: Vr/Antw. 100 HC
18-01-2021 les 15. Het 5e gebod. Lezen: Zondag 39. Leren: 2 Tim. 3:15
25-01-2021 les 16. Het 6e gebod. Lezen: Zondag 40. Leren: Vr/Antw. 104 HC
01-02-2021 les 17. Het 7e gebod. Lezen: Zondag 41. Leren: 1 Joh. 3:15
08-02-2021 les 18. Het 7e gebod. Lezen: Gen. 2. Leren: Vr/Antw. 108 HC
15-02-2021 les 19. Het 7e gebod. Lezen: Gen. 39. Leren: Vr/Antw. 109 HC
01-03-2021 les 20. Waar reis jij heen? Lezen: Openb. 20. Leren: Fil. 3:8
 

Saturday the 31st.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.