Bijbelstudiekring

De Bijbelstudiekring, die tot doel heeft verrijking van de bijbelkennis, vergadert vanaf eind september tot begin april eens in de drie weken op donderdagavond. 

De aanvang van deze avond is 19:30 uur en loopt door tot 21:30 uur. De aankondiging van een vergadering vindt u in de kerkbode terug.

Saturday the 19th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.