Catechisatie

Vanouds kent de kerk speciale avonden voor de jongeren van de gemeente, waarop zij worden onderwezen in de leer van de kerk. Voor aanvang van het seizoen (eind september t/m maart) wordt elk jaar opnieuw uitvoerig bericht gedaan in de kerkbode over de juiste aanvangstijden.

 

Elke catechisatieles wordt er wat opgegeven om te leren. Doe daar je best voor. Begin er niet een paar uur voor de catechisatieles mee. Je zult er nooit spijt van krijgen dat je de stof die op de catechisatie werd opgegeven, trouw hebt geleerd.

 

De lessen worden gehouden op maandagavond en dinsdagavond

 

 

Saturday the 19th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.