Jong Lidmaten Kring Daniel +21

De jongerenkring 21+ is een kring die in de wintermaanden éénmaal per maand op zondagavond bijeenkomt na de eredienst. 

Op de kring verwachten wij jongeren, zowel gehuwden als ongehuwden, in de leeftijd van 21 t/m 35 jaar.

De avonden staan in het teken van Bijbelonderzoek aan de hand van een boekje over een bepaald Bijbelboek.

Na eerst met elkaar koffie gedronken te hebben vangen we rond 20:00 uur an en eindigen we ongeveer 21:30 uur.

Saturday the 19th.                                                                                                                                                                                     inloggen
Commission Junction Review.